สมาพันธ์ SME ลำปาง

งานผ้าเมืองและเครื่องประดับ นครลำปาง

สงกรานต์นี้มีชุดพื้นเมืองไว้ใส่หรือยัง

ผ้าเมืองก็เป็นของขวัญปีใหม่เมืองได้เหมาะ

เราได้รวบรวม ร้านค้าผ้าเมืองมาให้เลือกซื้อแล้ว

ในวันที่ 3 เมษายน 2565 นี้ เวลาเช้าวันอาทิตย์

06.00-12.00 น. ที่ถนนสายวัฒนธรรม ท่ามะโอ

..............................................................

วัน เอส เอ็ม อี โดยสมาพันธ์เอส เอ็ม อี จังหวัดลำปาง

ร่วมกับ วีมาร์เก็ต ส่งเสริมเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายแก่ผู้ประกอบการจังหวัดลำปาง ผู้สนใจร่วมออกงาน

ทักแอดมินได้เลย หรือโทร 0831545834

สมาพันธ์ SME ไทย ลำปาง