BOY

เข้าปีที่ 5 ของกาดวี ที่เราเริ่มต้นสร้างมาร่วมกันกับน้องๆ ที่นี่ไม่ใช่แค่ตลาด เราตั้งใจให้เป็นจุดพักผ่อน ให้คนได้มานั่งคุยกัน ได้รู้จักกัน เป็นสังคมเล็กๆที่ค่อยๆสร้างความผูกพันที่ดีต่อกัน

หลังตลาดเป็นอีกด้านหนึ่งที่เราพยามจะให้ทุกคนในตลาดได้พึงพาอาศัยกันอยู่กันอย่างพี่ อย่าง น้อง สิ่งเหล่านี้มันจะสะท้อนออกมาถึงลูกค้าเราที่มาเจอกันทุกอาทิตย์

วันนี้ลูกค้า คุยกันว้าขอไปเยี่ยมบ้านกันหน่อย เพราะเวลาไม่ได้เจอกันก็คิดถึงกันเหมือนญาติมิตร

สิ่งนี้ เราชื่นใจ...7/11/2564

อีกครั้งที่เราได้เดินทางไกลออกจากบ้านไป วันที่ 2-4 พ.ย.2564

กรุงเทพ - กระบี่ - พังงา - ภูเก็ต

ไปกับ บ.บุญรอด หรือ สิงห์ ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตั้งแต่เริ่มเดินทางไปจนถึงที่หมายและกลับบ้านอย่างปลอดภัย รอดูคลิป .....7/11/2564

สอนขายของออนไลน์ การใช้เครื่องมือการทำงานออนไลน์

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ลำปาง