เที่ยววันหยุด ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์

ถนนสายวัฒนธรรม

ทุกวันศุกร์

กาดนั่งก้อม

ทุกวันเสาร์-อาทิตย์

กาดกองต้า

ทุกวันเสาร์-อาทิตย์

กาดเก๊าจาว

ทุกวัน

ถ้ำเขาส่องกระจกดอยเเก้ว "

หนึ่งในสถานที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต.นาเเส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

https://goo.gl/maps/AMs7wLDU5Lt5TwtE8 


อ่านต่อ...........

บ้านป่องนัก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2468 เพื่อเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินมณฑลพายัพ แลเป็นที่ทรงประทับแรมของพระบาทสมเด็จพรบ้านป่องนัก ะเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือ ในปีพ.ศ.2501

 

“ป่อง” เป็นภาษาคำเมือง แปลว่า "ช่อง"

“นัก” หมายถึง จำนวนมาก

“บ้านป่องนัก” หมายถึง บ้านที่มีช่องหน้าต่างจำนวนมาก

 

ตัวบ้านสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมยุโรปแบบคลาสสิค สมัยกรีกผสมสถาปัตยกรรมไทย มีลักษณะเป็น อาคารไม้ 2 ชั้นยกพื้้นเตี้ย มีหน้ามุขแบบ 5 เหลี่ยม จำนวน 5 มุข มีช่องลมลายฉลุที่เรียกว่าขนมปังขิง (gingerbread)  หน้าต่าง เป็นบานเกล็ดไม้อยู่รายล้อมรอบบ้าน มีจำนวนมากถึง 250 บาน และมีช่องหน้าต่างกว่า 469 ช่อง มีบันไดจำนวน 2 บันได ได้แก่ บันไดด้านหน้าสำหรับเจ้านาย  ส่วนบันไดด้านหลัง สำหรับข้าราชบริพาร


วัดพระเจดีย์ซาวหลั ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ลักษณะการก่อสร้างเป็นศิลปะแบบพม่าผสมศิลปะล้านนา องค์ใหญ่สุดอยู่ตรงกลาง แวดล้อมด้วยเจดีย์อีกสิบเก้าองค์ รวมกันแล้วเป็นยี่สิบองค์ ชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดเจดีย์ซาวหลัง โดยคำว่าซาวเป็นภาษาเหนือแปลว่ายี่สิบ

เดินทางจากกลางเมืองไป ประมาณ 10 นาที 5 ก.ม.  (จากศาลหลักเมือง)  บ้านวังหม้อ ถนนลำปาง-แจ้ห่ม,

ตำบล ต้นธงชัย อำเภอเมือง, ลำปาง

พิกัด

https://goo.gl/maps/oUpfsSAXovUqedRZ9

https://youtu.be/sIGQZqdiaes                                                                           อ่านต่อ.......

คำขวัญจังหวัดลำปาง


"ถ่านหินลือชา รดม้าลือลั่น  เครื่องปั้นลือนาม 


งามพระธาตุลือไกล   ฝึกช้างใช้ลือโลก"

ประวัติจังหวัดลำปาง

ก่อนประวัติศาสตร์

การตั้งถิ่นฐานของผู้คนลุ่มน้ำวังและลุ่มน้ำใกล้เคียงอย่างลุ่มน้ำงาว มีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ดังที่เห็นได้จากการพบหลักฐานเป็นกระดูกของมนุษย์โฮโมอีเรกตัสที่มีอายุราว 500,000 ปี ซึ่งถูกเรียกกันว่า "มนุษย์เกาะคา" ที่อยู่ร่วมสมัยกับมนุษย์ปักกิ่งและมนุษย์ชวา ณ บริเวณลุ่มแม่น้ำวังตอนกลาง (ปัจจุบันคือ หาดปู่ด้าย ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา ลำปาง) มีการค้นพบกระดูกเมื่อปี พ.ศ. 2541. 

ชุมชนบริเวณประตูผา อยู่ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองปัจจุบัน(บริเวณรอยต่อของอำเภองาวและอำเภอแม่เมาะในปัจจุบัน) เป็น แหล่งโบราณคดีที่ขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ เครื่องประกอบพิธีศพมีอายุกว่า 3,000 ปี ทั้งยังมีภาพเขียนสีจำนวนมากถึง 1,872 ภาพ แบ่งภาพเขียนเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผาเลียงผา, กลุ่มที่ 2 ผานกยูง, กลุ่มที่ 3 ผาวัว, กลุ่มที่ 4 ผาเต้นระบำ, กลุ่มที่ 5 ผาหินตั้ง, กลุ่มที่ 6 ผานางกางแขน และกลุ่มที่ 7 ผาล่าสัตว์และผากระจง. 

ยุคประวัติศาสตร์

ที่กล่าวมานั้นคือ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ยังไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ในภูมิภาคนี้เข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์จากอารยธรรมทางทะเล ที่เข้ามาจากละโว้ นั่นคือ การก่อตั้งอาณาจักรหริภุญชัย ในพุทธศตวรรษที่ 13 ซึ่งเป็นยุคที่ทำให้ชุมชนในลุ่มน้ำปิงและวังกลายเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ขึ้น..........อ่านต่อ>>>>