ถนนคนเดินกาดกองต้า

วันเสาร์-อาทิตย์ เย็น- ถนนคนเดินกาดกองต้า

เริ่ม 16.00-22.00 น.

ถนนคนเดินอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปาง

สินค้ามากมาย บนชุมชนเก่าแก่

และสถาปัตยกรรมบ้านเก่าๆสวยงาม

พิกัด https://goo.gl/maps/SjzSh5FgDoSdK5449