ที่ตั้ง บ้านหลุยส์

บ้านหลุยส์ ตำบล เวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง

บ้านหลุยส์ ตั้งอยู่ในบ้านพักป่าไม้ ทางเข้า ทางแรกจะผ่าน ป่าไม้เขต บนถนนป่าไม้เขต จะมีป้าย สีเขียวบอกทาง