บ้านหลุยส์ 2022

บ้านหลุยส์

‘บ้านหลุยส์’ บ้านเก่าแก่ที่เคยเป็นของนายห้างค้าไม้ชาวอังกฤษ นามว่า หลุยส์ ที. เลียวโนเวนส์ เป็นบ้านที่อยู่ในยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อายุราว 116 ปี ด้านบนเป็นไม้ ด้านล่างเป็นปูน ในยุคนั้นการสัมปทานไม้ถือเป็นงานหลักของ นายห้างเลยทีเดียว ปัจจุบันได้รับการดูแลโดย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปาง และมีกิจกรรมสร้างความทรงจำโดยชุมชนเป็นระยะๆ บ้านหลุยส์ ตั้งอยู่ ที่ชุมชนท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง

อยู่ในบริเวณพื้นที่บ้านพักป่าไม้ สามารถเข้าชมได้ตลอด

พิกัด

https://goo.gl/maps/eMsKjGQSz6sHQVrU8